Chính sách bảo mật App hỗ trợ tiêm chủng

05:12' CH - Thứ sáu, 17/04/2020
Chính sách bảo mật
Khi bạn dùng sản phẩm dịch vụ của ứng dụng hỗ trợ tiêm chủng, bạn tin tưởng chúng tôi với thông tin của bạn. Chúng tôi hiểu đây là một trách nhiệm lớn và phải bảo vệ kiểm soát thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu những thông tin chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất ra và xóa thông tin của bạn

Chính sách bảo mật
Chỉnh sửa lần cuối: 17/04/2020. Chính sách có hiệu lực từ 25/04/2020.
Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng là một ứng dụng di động. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một nền tảng công nghệ với mục đích cung cấp thông tin về y tế dự phòng và tiện ích quản lý sổ tiêm chủng gia đình cho mọi người. Chúng tôi biết thành công của chúng tôi trong việc đạt được mục tiêu này phụ thuộc vào niềm tin mãnh liệt vào trách nhiệm chung trong phòng chống dịch bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chúng tôi cố gắng, với sự minh bạch đầy đủ, để phác thảo những lợi ích và rủi ro khi trở thành một phần của ứng dụng chia sẻ này, bao gồm cả những lợi ích liên quan đến quyền riêng tư.

Chúng tôi xây dựng một loạt các dịch vụ giúp nhiều người hàng ngày khám phá và tương tác với hệ thống y tế dự phòng của Việt Nam theo những cách mới. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

*Ứng dụng hỗ trợ tiêm chủng
*Kết hợp với các ứng dụng bên thứ ba như like APIs, web services and embedded widgets

Người dùng có thể sử dụng ứng dụng của chúng tôi để quản lý thông tin cá nhân riêng tư của mình theo nhiều cách. Ví dụ, người sử dụng có thể đăng ký một tài khoàn nếu muốn tạo và quản lý các nội dung như sổ tiêm chủng, lịch sử tiêm chủng, lịch tiêm chủng tiếp theo và xem các thông tin liên quan đến y tế dự phòng như sản phẩm vaccine mới, các thông tin về dịch bệnh và cách phòng ngừa, các thông tin khoa học mới về y tế dự phòng, các thông tin quảng bá về các loại vaccine dự phòng mới, các phòng tiêm chủng mới
Nếu người sử dụng có thắc mắc gì về chính sách bảo mật này thì có thể liên hệ với chúng tôi.
Thông tin ứng dụng thu thập
Chúng tôi muốn người sử dụng hiểu các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi sử dụng ứng dụng dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của chúng tôi - từ việc tìm ra những thứ cơ bản như ngôn ngữ bạn nói, đến những thứ phức tạp hơn như dữ liệu dịch bệnh tại địa điểm của bạn, lịch tiêm chủng được đề xuất và thông tin vắc-xin liên quan đến bạn và nhóm gia đình của bạn. Thông tin ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng thu thập và cách sử dụng thông tin đó, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cách bạn quản lý kiểm soát quyền riêng tư của mình.

Khi bạn không đăng nhập vào Tài khoản ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập bằng các số nhận dạng duy nhất được gắn thiết bị bạn sử dụng. Điều này giúp chúng tôi thực hiện những việc như duy trì tùy chọn ngôn ngữ của bạn trong các phiên làm việc tiếp theo. Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng thu thập thông tin mà chúng tôi lưu trữ bằng Tài khoản ứng dụng của bạn, chúng tôi coi đó là thông tin cá nhân.

Những thứ bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi
Khi bạn tạo Tài khoản ứng dụng hỗ trợ tiêm chủng, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm tên và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể chọn thêm số điện thoại hoặc thông tin khác vào tài khoản của mình. Ngay cả khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin - như địa chỉ email để nhận thông tin cập nhật về các dịch vụ của chúng tôi hoặc được nhóm hỗ trợ của chúng tôi liên hệ.

We also collect the content you create, upload, or receive from others when using our services. This includes things like email address of the people you share your content with, photos you save, text and other content you create, and comments you make on our apps and sites.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn
Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ của ứng dụng hỗ trợ tiêm chủng, giúp chúng tôi cung cấp các tính năng như cập nhật sản phẩm tự động và giảm băng thông được sử dụng bởi các ứng dụng của chúng tôi nếu pin của bạn sắp hết.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm số nhận dạng duy nhất, loại cài đặt thiết bị, hệ điều hành, thông tin mạng di động bao gồm tên nhà cung cấp và số điện thoại và số phiên bản ứng dụng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về sự tương tác của ứng dụng và thiết bị của bạn với các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ.

Chúng tôi thu thập thông tin này khi Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng trên thiết bị của bạn liên lạc với máy chủ của chúng tôi - ví dụ: khi bạn cài đặt ứng dụng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng từ Cửa hàng Google Play hay Appl Store hoặc khi dịch vụ kiểm tra cập nhật tự động. Nếu bạn sử dụng thiết bị Android có ứng dụng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, thiết bị của bạn định kỳ liên lạc với máy chủ Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng để cung cấp thông tin về thiết bị của bạn và kết nối với các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm những thứ như loại thiết bị, quốc gia, tên nhà mạng, báo cáo sự cố.

Hoạt động của bạn
Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng để thực hiện những việc như đề xuất vắc-xin mà bạn có thể cần dựa trên lịch trình được đề xuất theo hướng dẫn của hội Y Tế Dự Phòng Việt Nam. Thông tin hoạt động chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

-Điều khoản bạn tìm kiếm
-Bài viết và trang bạn xem trên phần nội dung của chúng tôi
-Lượt xem và tương tác với nội dung
-Ảnh và thông tin khác bạn tải lên máy chủ của chúng tôi

Thông tin vị trí của bạn
Thông tin vị trí của bạn
Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, giúp chúng tôi cung cấp các tính năng như lịch tiêm chủng cụ thể theo quốc gia hoặc thông tin theo ngữ cảnh dịch bệnh hoặc đại dịch gần bạn.

Vị trí của bạn có thể được xác định với các mức độ chính xác khác nhau bằng cách:
•GPS
•Địa chỉ IP
•Dữ liệu cảm biến từ thiết bị của bạn
Thông tin về những thứ gần thiết bị của bạn, chẳng hạn như điểm truy cập Wi-Fi, tháp di động và thiết bị hỗ trợ Bluetooth
Các loại dữ liệu vị trí chúng tôi thu thập phụ thuộc một phần vào cài đặt tài khoản và thiết bị của bạn. Ví dụ: bạn có thể bật hoặc tắt vị trí của thiết bị Android bằng cách sử dụng ứng dụng cài đặt của thiết bị. Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng không lưu Lịch sử vị trí của bạn ngay cả khi bạn bật cài đặt vị trí trên thiết bị của mình.

Tại sao Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng thu thập dữ liệu
Chúng tôi sử dụng dữ liệu để xây dựng các dịch vụ tốt hơn
Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ tất cả các dịch vụ của mình cho các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, như xử lý vắc-xin được cơ quan y tế nước bạn khuyến nghị để trả lại kết quả hoặc giúp bạn lưu nội dung bằng cách đề xuất tên thương mại vắc-xin, thông tin bác sĩ của bạn, địa điểm tiêm chủng hoặc số lô.

Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự định, chẳng hạn như theo dõi sự cố ngừng hoạt động hoặc khắc phục sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi. Và chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện các dịch vụ của mình - ví dụ: hiểu sản phẩm tiêm chủng nào thường bị sai chính tả nhất hoặc số lô nào thường xuyên hơn giúp chúng tôi cải thiện các tính năng được sử dụng trên các dịch vụ của mình.

Phát triển dịch vụ mới
Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập trong các dịch vụ hiện có để giúp chúng tôi phát triển các dịch vụ mới. Ví dụ: hiểu cách mọi người tổ chức hồ sơ tiêm chủng của họ trong ứng dụng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, đã giúp chúng tôi thiết kế và cải thiện việc quản lý nội dung và điểm dữ liệu cho ứng dụng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng phiên bản 2.
Cung cấp dịch vụ cá nhân, tập trung vào nội dung theo ngữ cảnh

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm cung cấp các đề xuất, nội dung được cá nhân hóa và kết quả tìm kiếm tùy chỉnh. Ví dụ: Hồ sơ tiêm chủng trong ứng dụng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng cung cấp bảng điều khiển một trang để bác sĩ của bạn nhanh chóng xác định loại vắc-xin nào đến hạn hoặc có thể bị thiếu. Và Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng sử dụng thông tin như vắc-xin mà bạn hoặc gia đình bạn đã được cung cấp để gợi ý những mũi tiêm mới mà bác sĩ của bạn có thể khuyên dùng.

Tùy thuộc vào cài đặt của bạn, chúng tôi cũng có thể hiển thị cho bạn các đề xuất được cá nhân hóa phù hợp với bạn, quốc gia bạn sống, nhóm tuổi và giới tính của bạn. Ví dụ: nếu bạn gặp vấn đề với một loại vắc-xin nhất định, bạn có thể thấy các vấn đề đã biết, phản ứng bất lợi và các vấn đề liên quan khác mà bạn có thể gặp phải do loại vắc-xin bạn đang lưu.
Chúng tôi không sử dụng bất kỳ quảng cáo được cá nhân hóa nào dựa trên các danh mục nhạy cảm, chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân bạn với bất kỳ đối tác hoặc nhà tài trợ nào, chẳng hạn như tên hoặc email của bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm. Ví dụ: nếu bạn được mời tham gia khảo sát hoặc nghiên cứu lâm sàng và bạn chọn nút Liên hệ, chúng tôi sẽ kết nối bạn với nhà tài trợ của chúng tôi và có thể chia sẻ thông tin bạn cho phép chúng tôi chia sẻ
Giao tiếp với bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập, như địa chỉ email của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn một thông báo nếu chúng tôi phát hiện hoạt động đáng ngờ, như cố gắng đăng nhập vào Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn từ một vị trí bất thường hoặc một thiết bị mới hoặc không xác định. Hoặc chúng tôi có thể cho bạn biết về những thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với các dịch vụ của chúng tôi. Và nếu bạn liên hệ với Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, chúng tôi sẽ ghi lại yêu cầu của bạn để giúp giải quyết mọi vấn đề bạn có thể gặp phải.

Bảo vệ Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, người dùng của chúng tôi và công chúng
Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện sự an toàn và độ tin cậy của các dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm phát hiện, ngăn chặn và phản hồi về gian lận, lạm dụng, rủi ro bảo mật, thông tin giả mạo, hồ sơ giả và các vấn đề kỹ thuật có thể gây hại cho Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để xử lý thông tin của bạn cho các mục đích này. Chúng tôi sử dụng các hệ thống tự động phân tích nội dung của bạn để cung cấp cho bạn những thứ như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, nội dung được cá nhân hóa hoặc các tính năng khác phù hợp với cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các thuật toán để nhận dạng các mẫu trong dữ liệu. Ví dụ, Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng giúp mọi người nhập thông tin của họ vào các mẫu ứng dụng bằng cách phát hiện các mẫu nhãn dán vắc-xin phổ biến, lịch tiêm chủng, thông tin còn thiếu, v.v.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin chúng tôi thu thập giữa các dịch vụ của mình và trên các thiết bị của bạn cho các mục đích được mô tả ở trên.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích không được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Kiểm soát quyền riêng tư của bạn
Bạn có các lựa chọn liên quan đến thông tin chúng tôi thu thập và cách thức sử dụng nó
Phần này mô tả các kiểm soát chính để quản lý quyền riêng tư của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể truy cập cài đặt của mình, nơi cung cấp cơ hội để xem xét và điều chỉnh các cài đặt bảo mật quan trọng. Ngoài các công cụ này, chúng tôi cũng cung cấp các cài đặt bảo mật cụ thể trong các sản phẩm của chúng tôi, cũng như đăng xuất khỏi các ứng dụng.
Quản lý, xem xét và cập nhật thông tin của bạn

Khi bạn đăng nhập, bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập các dịch vụ bạn sử dụng. Ví dụ: ứng dụng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng được thiết kế để giúp bạn quản lý các loại nội dung cụ thể mà bạn đã lưu với Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng.

Bạn luôn có thể yêu cầu nhóm hỗ trợ của chúng tôi xem xét và kiểm soát thông tin được lưu trong Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn. Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn bao gồm:

Kiểm soát quyền riêng tư
Kiểm soát hoạt động
Quyết định loại thông tin bạn muốn lưu trong tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có thể bật Dịch vụ vị trí nếu bạn muốn đề xuất tiêm chủng khi bạn đi ra nước ngoài hoặc di chuyển, cảnh báo dịch bệnh cho khu vực của bạn hoặc vắc-xin được bảo hiểm cho nơi ở cụ thể của bạn.

Về bạn và người thân của bạn
Kiểm soát những gì người khác thấy về hồ sơ được chia sẻ của bạn và các dịch vụ Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng.

Hồ sơ tiêm chủng
Tên và ảnh của bạn xuất hiện bên cạnh hồ sơ của bạn, bao gồm hồ sơ tiêm chủng, bác sĩ điều trị cho bạn, địa chỉ địa điểm tiêm chủng, số lượng và loại vắc-xin bạn đã được cung cấp và các vấn đề bạn có thể đã ghi lại..

Cách để xem xét và cập nhật thông tin của bạn
Tình trạng tiêm chủng
Tình trạng tiêm chủng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng cho phép bạn hình dung thông tin tổng hợp liên quan đến các bệnh cụ thể.
Thông tin cá nhân của bạn
*Quản lý thông tin liên lạc của bạn, chẳng hạn như tên, email và số điện thoại để phục hồi tài khoản.

Xuất, xóa và xóa thông tin của bạn
Bạn có thể yêu cầu Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng xuất một bản sao nội dung trong Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn nếu bạn muốn sao lưu hoặc sử dụng nó với một dịch vụ bên ngoài Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng.
Bạn cũng có thể yêu cầu xóa nội dung khỏi các dịch vụ Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng cụ thể dựa trên luật hiện hành.
Để xóa thông tin của bạn, bạn có thể:
Xóa nội dung của bạn khỏi các dịch vụ Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng cụ thể
Tìm kiếm và sau đó xóa các mục cụ thể khỏi tài khoản của bạn cho từng hồ sơ bạn đã tạo
Xóa các bản ghi Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng cụ thể, bao gồm thông tin của bạn được liên kết với chúng
Xóa toàn bộ hồ sơ người dùng khỏi Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn
Xóa toàn bộ tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn
Có nhiều cách khác để kiểm soát thông tin mà Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng thu thập cho dù bạn có đăng nhập vào Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng hay không, bao gồm:
Cài đặt cấp thiết bị: Thiết bị của bạn có thể có các điều khiển xác định thông tin nào chúng tôi thu thập. Ví dụ: bạn có thể sửa đổi cài đặt vị trí trên thiết bị Android của mình.

Chia sẻ thông tin của bạn
Khi Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng chia sẻ thông tin của bạn
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng trừ các trường hợp sau:

Với sự đồng ý của bạn
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân bên ngoài Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng khi chúng tôi đồng ý. Ví dụ: nếu bạn sử dụng ứng dụng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng để ghi lại hồ sơ tiêm chủng của mình, chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi chia sẻ tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn với một nhà tài trợ muốn mời bạn tham gia khảo sát hoặc thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Với các nhà tài trợ
Chúng tôi có thể chia sẻ công khai thông tin nhận dạng cá nhân và với các đối tác của chúng tôi, ví dụ như điều tra viên, tổ chức nghiên cứu, nhà sản xuất vắc-xin, công ty dược phẩm và thiết bị y tế, ngành công nghệ sinh học, phi lợi nhuận, tổ chức học thuật, nhóm vận động bệnh nhân hoặc các trang web được kết nối. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để hiển thị xu hướng về việc sử dụng chung các dịch vụ, thông tin dịch tễ học, hạn ngạch tiêm chủng ở một khu vực nhất định, bản đồ tiêm chủng, tuân thủ tiêm chủng, nhãn hiệu vắc-xin, v.v..

Để xử lý bên ngoài
Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh của chúng tôi và các doanh nghiệp hoặc người đáng tin cậy khác để xử lý thông tin đó cho chúng tôi, dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi và bất kỳ biện pháp bảo mật và bảo mật thích hợp nào khác. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi hỗ trợ khách hàng hoặc phát triển sản phẩm.

Vì lý do pháp lý
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân bên ngoài Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng nếu chúng tôi tin tưởng rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để:
Đáp ứng mọi luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu chính phủ có thể thi hành được. Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi chia sẻ thông tin theo yêu cầu chúng tôi nhận được từ các chính phủ.
Thi hành Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm ẩn.
Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật.
Bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.
Chúng tôi có thể chia sẻ công khai thông tin nhận dạng cá nhân và với các đối tác của mình - như nhà tài trợ, bác sĩ, tổ chức y tế, nhóm vận động bệnh nhân, nhà phát triển hoặc chủ sở hữu quyền. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ thông tin công khai để hiển thị xu hướng về việc sử dụng chung các dịch vụ của chúng tôi.
Nếu Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển nhượng hoặc tuân theo chính sách bảo mật khác.

Giữ thông tin của bạn an toàn
Chúng tôi xây dựng bảo mật vào các dịch vụ của mình để bảo vệ thông tin của bạn
Tất cả các sản phẩm của Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng đều được xây dựng với các tính năng bảo mật mạnh mẽ liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Những hiểu biết chúng tôi có được từ việc duy trì dịch vụ của mình giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa bảo mật từ mọi người đến với bạn. Và nếu chúng tôi phát hiện ra điều gì đó rủi ro mà chúng tôi nghĩ rằng bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và giúp hướng dẫn bạn qua các bước để được bảo vệ tốt hơn.
Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ bạn và Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng khỏi sự truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:
Chúng tôi sử dụng mã hóa để giữ dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư trong khi truyền
Chúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình
Chúng tôi xem xét các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi
Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân cho nhân viên, nhà thầu và đại lý của Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, những người cần thông tin đó để xử lý thông tin đó. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật hợp đồng nghiêm ngặt và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này.

Xuất và xóa thông tin của bạn
Bạn có thể yêu cầu bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi xuất bản sao thông tin của bạn hoặc xóa nó khỏi Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn bất cứ lúc nào
Bạn có thể yêu cầu bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi xuất bản sao nội dung trong Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn nếu bạn muốn sao lưu hoặc sử dụng nó với một dịch vụ bên ngoài Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng.
Để xóa thông tin của bạn, bạn có thể:
Xóa nội dung của bạn khỏi các dịch vụ Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng cụ thể
Tìm kiếm và sau đó xóa các mục cụ thể khỏi tài khoản của bạn cho từng hồ sơ bạn đã tạo
Xóa các bản ghi Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng cụ thể, bao gồm thông tin của bạn được liên kết với chúng
Xóa toàn bộ hồ sơ người dùng khỏi Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn
Dừng chia sẻ thông tin với một người dùng cụ thể, cả người xem và quản trị viên
Xóa toàn bộ tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của bạn
Trong một số trường hợp, chúng tôi lưu giữ dữ liệu trong khoảng thời gian giới hạn khi cần lưu giữ cho mục đích kinh doanh hợp pháp hoặc hợp pháp. Bạn có thể đọc về thời gian lưu giữ dữ liệu của Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, bao gồm cả thời gian chúng tôi xóa thông tin của bạn.
Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi bảo vệ thông tin khỏi việc xóa vô tình hoặc độc hại. Do đó, có thể có sự chậm trễ giữa khi bạn xóa một cái gì đó và khi các bản sao bị xóa khỏi hệ thống hoạt động và sao lưu của chúng tôi.

Tuân thủ & hợp tác với các cơ quan quản lý
Chúng tôi thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo những cách tuân thủ nó.

Truyền dữ liệu
Chúng tôi chỉ duy trì các máy chủ đám mây cloud. Bất kể nơi nào thông tin của bạn được xử lý, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng tuân thủ một số khung pháp lý nhất định liên quan đến việc chuyển dữ liệu, chẳng hạn như Khung bảo vệ quyền riêng tư EU-Mỹ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ và Việt Nam.
Khi chúng tôi nhận được đơn khiếu nại chính thức, chúng tôi trả lời bằng cách liên hệ với người khiếu nại. Chúng tôi làm việc với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc chuyển dữ liệu của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với bạn.

Yêu cầu Việt Nam
Nếu luật bảo vệ dữ liệu của Việt Nam áp dụng cho việc xử lý thông tin của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp kiểm soát được mô tả trong chính sách này để bạn có thể thực hiện quyền yêu cầu quyền truy cập, cập nhật, xóa và hạn chế xử lý thông tin của mình. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn hoặc xuất thông tin của bạn sang dịch vụ khác.
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong chính sách này, dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

Với sự đồng ý của bạn
Chúng tôi yêu cầu thỏa thuận của bạn để xử lý thông tin của bạn cho các mục đích cụ thể và bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa như thông tin tiêm chủng. Chúng tôi cũng yêu cầu sự đồng ý của bạn để thu thập dữ liệu vắc-xin của bạn cho nghiên cứu khoa học. Bạn có thể quản lý các cài đặt này trong Tài khoản Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng của mình.

Khi chúng tôi theo đuổi lợi ích hợp pháp
Chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi và của các bên thứ ba trong khi áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho những thứ như:
Cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của người dùng
Phát triển các sản phẩm và tính năng mới hữu ích cho người dùng của chúng tôi
Hiểu cách mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo và cải thiện hiệu suất dịch vụ của chúng tôi
Tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn
Tiếp thị để thông báo cho người dùng về dịch vụ của chúng tôi
Cung cấp dữ liệu tổng hợp và ẩn danh cho các nhà tài trợ dược phẩm để cung cấp nhiều dịch vụ của chúng tôi miễn phí cho người dùng
Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, lạm dụng, bảo mật hoặc kỹ thuật với các dịch vụ của chúng tôi
Bảo vệ chống lại tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép
Thực hiện nghiên cứu cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho người dùng của chúng tôi và mang lại lợi ích cho công chúng
Hoàn thành nghĩa vụ với các đối tác của chúng tôi như nhà phát triển và chủ bản quyền
Thi hành các khiếu nại pháp lý, bao gồm điều tra các vi phạm tiềm năng của Điều khoản và Điều kiện hiện hành
Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ
Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn để cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu theo hợp đồng. Ví dụ: chúng tôi xử lý thông tin thanh toán của bạn khi bạn mua các tính năng Premium.

Khi chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy, ví dụ, nếu chúng tôi phản hồi quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ có thể thi hành được.
Nếu bạn có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng và văn phòng bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Và bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương nếu bạn lo ngại về quyền của mình theo luật địa phương.
Về chính sách này

Khi chính sách này được áp dụng
*Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi AMV Group và các chi nhánh, đối tác và nhà tài trợ của nó. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các dịch vụ có chính sách bảo mật riêng biệt không kết hợp Chính sách quyền riêng tư này.
*Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho:
-Các thông lệ của các công ty và tổ chức khác quảng cáo dịch vụ của chúng tôi
-Các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty hoặc cá nhân khácđược hiển thị cho bạn trong nội dung trên dụng Ứng dụng Hỗ trợ tiêm chủng

Thay đổi chính sách này
Chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi luôn chỉ ra ngày thay đổi cuối cùng được công bố và chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các phiên bản lưu trữ để bạn xem xét. Nếu các thay đổi là đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo qua email về các thay đổi của Chính sách bảo mật).
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,