SERODIA-MYCO II

SERODIA-MYCO II là một xét nghiệm chẩn đoán in vitro để phát hiện các kháng thể kháng Mycoplasma pneumoniae trong huyết thanh người.

SERODIA-HIV 1/2 MIX

Serodia-HIV 1/2 mix được sử dụng với mục đích là công cụ để phát hiện kháng thể kháng HIV1 và/hoặc kháng thể kháng HIV 2 và trợ giúp cho việc chẩn đoán nhiễm trùng HIV1 và/hoặc HIV 2.

SERODIA – TP.PA

SERODIA – TP.PA là xét nghiệm ngưng kết hạt thụ động in vitro phát hiện kháng thể kháng Treponema Pallidum trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,