VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit

VIASURE SARS-CoV-2 Real Time PCR Detection Kit dùng để phát hiện virus SARS-CoV-2 từ mẫu bệnh phẩm đường hô hấp bằng phương pháp Real-Time PCR.

STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit

Bộ xét nghiệm STANDARD M nCoV Real-Time Detection kit sử dụng phương pháp Real-time PCR để xác định virus SARS-COV-2 từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp.

AccuPower® SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR Kit

AccuPower® SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR Kit là bộ xét nghiệm phát hiện virus COVID-19 trong mẫu bệnh phẩm đường hô hấp bằng phương pháp Real-Time PCR.

ExiPrepTM Dx Mycobacteria Genomic kit

ExiPrepTM Dx Mycobacteria Genomic kit được dùng để tách chiết và tinh sạch bộ gen của các vi khuẩn Mycobacteria trên hệ thống tách chiết tự động Bioneer ExiPrepTM 16Dx.

ExiPrepTM Dx Viral RNA kit

ExiPrepTM Dx Viral RNA kit được dùng để tách chiết và tinh sạch RNA của virus trên hệ thống tách chiết tự động Bioneer ExiPrepTM 16Dx.

ExiPrepTM Dx Viral DNA kit

ExiPrepTM Dx Viral DNA kit được dùng để tách chiết và tinh sạch DNA trên hệ thống tách chiết tự động Bioneer ExiPrepTM 16Dx.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,