ExiPrep™ 96 Lite – "Máy tách chiết axit nucleic tự động"

ExiPrep™ 96Lite – "Máy tách chiết axit nucleic tự động" là máy tách và tinh chế axit nucleic (DNA/RNA)

STANDARD™ F2400 – “Máy XN miễn dịch huỳnh quang”

STANDARDTM F2400 là máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang đa thông số, sử dụng cùng các thẻ xét nghiệm STANDARD F.

STANDARD™ F200 – "Máy XN miễn dịch huỳnh quang"

STANDARDTM F200 là máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang đa thông số, sử dụng cùng các thẻ xét nghiệm STANDARD F.

STANDARD™ F100 – "Máy XN miễn dịch huỳnh quang"

STANDARDTM F100 là máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang đa thông số, sử dụng cùng các thẻ xét nghiệm STANDARD F.

Exicycler™ 96 - "Máy XN Realtime-PCR"

Thiết bị được dùng để phân tích (định lượng/định tính) các đoạn DNA hoặc RNA được khuếch đại trong các mẫu xét nghiệm.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,