Kênh phân phối

03:43' CH - Thứ năm, 01/04/2021


Bản đồ Kênh phân phối


Khối kho và giao vận được giao nhiệm vụ tham mưu & hoạch định chiến lược về hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Nhiệm vụ chính của Khối bao gồm:


- Quản lý, hỗ trợ và giám sát về hàng hóa của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn

- Xây dựng Quy chế, thực hiện & giám sát về công tác quản lý hàng hóa; Bảo quản hàng hóa đúng điều kiện nhà sản xuất và quy định của pháp luật.- Lập báo cáo về hàng hóa theo đúng chế độ & chuẩn mực của Bộ y tế

- Theo dõi và quản lý kho hàng theo tên hàng, số lượng, chủng loại, lô, hạn dùng… vận hành theo đúng tiêu chuẩn.

- Phối hợp với QM xây dựng và chuẩn hóa các hoạt động phân phối theo chuẩn GSP, GDP của Bộ y tế ban hành.- Tổ chức và thực hiện việc xuất kho chuyên nghiệp và đúng quy định; việc tiếp nhận hàng hóa theo kế hoạch và yêu cầu của hệ thống.

- Vận hành, điều phối mạng lưới giao nhận ( sơ đồ tuyến) đúng kế hoạch và yêu cầu của hệ thống.- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt nhất trong suốt quá trình giao nhận và bảo quản hàng hóa.

- Tham gia các hoạt động chuyên môn; Kết nối, phối hợp, đề xuất giải pháp với các khối chức năng khác của hệ thống.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,