SD HCV ELISA 3.0

Bộ xét nghiệm SD HCV ELISA 3.0 là ELISA “sand-úych” gián tiếp để phát hiện định tính các kháng thể kháng HCV.

SD HBsAg Elisa 3.0

SD HBsAg Elisa 3.0 là thử nghiệm miễn dịch hấp thụ liên kết enzym được dùng để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.

SERODIA – TP.PA

SERODIA – TP.PA là xét nghiệm ngưng kết hạt thụ động in vitro phát hiện kháng thể kháng Treponema Pallidum trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.

SD BIOLINE Chlamydia

Test thử SD BIOLINE Chlamydia là xét nghiệm miễn dịch sắc ký pha rắn phát hiện nhanh, định tính kháng nguyên Chlamydia ...

SD Bioline HIV/Syphilis Duo

SD BIOLINE HIV/Syphilis Duo là một thử nghiệm sắc ký miễn dịch pha rắn phát hiện định tính đồng thời tất cả các kháng thể kháng đặc hiệu với HIV-1/2 và Treponema pallidum...

SD Bioline HCV

Test thử SD BIOLINE HCV là một thử nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người.

SD Bioline HIV 1/2 3.0

Test thử SD Bioline HIV 1/2 3.0 là một thử nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh phát hiện và phân biệt tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 ...

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,