SD Dengue IgM Capture Elisa

SD Dengue IgM Capture Elisa là thử nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết enzym được dùng để phát hiện định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus Dengue trong mẫu huyết thanh người.

SD Dengue IgG Capture Elisa

SD Dengue IgG Capture Elisa là thử nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết enzym được dùng để phát hiện định tính kháng thể IgG đặc hiệu với virus Dengue trong mẫu huyết thanh người.

SD HIV 1/2 ELISA 3.0

Bộ xét nghiệm SD HIV 1/2 ELISA 3.0 là ELISA “sandwich” để phát hiện định tính các kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng HIV 1/2.

SD HCV ELISA 3.0

Bộ xét nghiệm SD HCV ELISA 3.0 là ELISA “sand-úych” gián tiếp để phát hiện định tính các kháng thể kháng HCV.

SD HBsAg Elisa 3.0

SD HBsAg Elisa 3.0 là thử nghiệm miễn dịch hấp thụ liên kết enzym được dùng để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,