Nhập khẩu ủy thác phi lợi nhuận test xét nghiệm Covid phục vụ công tác phòng chống dịch

11:06' SA - Thứ bảy, 12/02/2022
Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhu cầu test xét nghiệm Covid-19 của thị trường rất lớn công ty đã nỗ lực tối đa để tìm kiếm nguồn hàng chất lượng với giá phù hợp nhằm cung cấp cho thị trường, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.

1. Test xét nghiệm covid dùng cho máy PCR được nhập khẩu từ Tây Ban Nha có số lượng 1,1 triệu test, trị giá 121 tỉ đồng, trong đó 1 triệu test công ty đã thực hiện dịch vụ nhập khẩu ủy thác cho bên thứ 3 để sử dụng cho mục đích tài trợ và các chương trình từ thiện.

2. Test xét nghiệm covid dùng cho máy PCR được nhập khẩu từ Hàn Quốc có số lượng 8,2 triệu test, trị giá 806 tỉ đồng, trong đó 8 triệu test công ty đã thực hiện dịch vụ nhập khẩu theo Quyết định số 7060/QD-BYT-KH-TC ngày 26 tháng 8 năm 2021 để bên thứ 3 sử dụng cho mục đích tài trợ và hỗ trợ cung cấp phi lợi nhuận cho các cơ sở Y tế trong nước (bên thứ 3 trực tiếp đàm phán và ký hợp đồng với nhà sản xuất, công ty Đức Minh thực hiện dịch vụ nhập khẩu).

Vì vậy, trong tổng số lượng đã nhập khẩu, số lượng test xét nghiệm covid dùng cho máy PCR mà công ty Cổ phần Y tế Đức Minh đã nhập khẩu ủy thác và làm dịch vụ nhập khẩu cho bên thứ 3 chiếm tỉ trọng 95,89%. Cung cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế là 4.11% (bao gồm cả tài trợ cho các cơ sở y tế và các đơn vị phòng chống dịch).

3. Công ty đã thực hiện dịch vụ nhập khẩu ủy thác cho bên thứ 3 là 5,94 triệu test và làm dịch vụ nhập khẩu 18 triệu test theo Quyết định số 7060/QD-BYT-KH-TC ngày 26 tháng 8 năm 2021 (bên thứ 3 trực tiếp đàm phán và ký hợp đồng với nhà sản xuất, công ty Đức Minh thực hiện dịch vụ nhập khẩu). Đại đa số các kit test nhanh này cũng được bên thứ 3 sử dụng cho mục đích tài trợ và hỗ trợ cung cấp phi lợi nhuận cho các cơ sở Y tế trong nước.

Vì vậy, trong tổng số lượng đã nhập khẩu, số lượng test nhanh covid mà công ty Cổ phần Y tế Đức Minh nhập khẩu ủy thác và làm dịch vụ nhập khẩu cho bên thứ 3 chiếm tỉ trọng 92.57%. Số lượng test mà công ty Cổ phần Y tế Đức Minh kinh doanh, cung cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế chỉ chiếm 7.27% (bao gồm cả tài trợ cho các cơ sở y tế và các đơn vị phòng chống dịch). Số lượng nhập viện trợ của Nhà sản xuất cho Bộ Y tế cùng các cơ sở y tế - hỗ trợ các đơn vị phòng chống dịch là 0.15%.

Tổng doanh thu của công ty trong 3 năm liên tiếp: năm 2019 là 1.185 tỷ đồng ; năm 2020 là 1.147 tỷ đồng; năm 2021 là 1.100 tỷ đồng và doanh thu nhập khẩu ủy thác test covid là 572 tỷ đồng doanh thu test covid công ty bán trực tiếp là 163 tỷ đồng.
Trong năm 2021, công ty đã nộp thuế giá trị gia tăng hàng test covid nhập khẩu 163,7 tỷ đồng, trong đó thuế đóng hộ cho dịch vụ nhập khẩu test covid là 148 tỷ đồng.

Trong quá trình cung cấp sản phẩm ra thị trường công ty không những không nâng giá mà còn thường xuyên giảm giá, bán đồng nhất giá cho các khách hàng tại từng thời điểm và không cao hơn giá đăng ký công khai từng đợt công bố với Bộ Y tế trên trang web:
https://congkhaigiadmec.moh.gov.vn.

Giá bán của sản phẩm phụ thuộc vào giá nhập khẩu ở từng thời điểm, số lượng đơn đặt hàng. Ở thời điểm đầu dịch, do số lượng nhà sản xuất ít, giá nguyên liệu cao dẫn đến giá nhập khẩu cao vì thế mà giá bán cao. Sau khi quy mô sản xuất được mở rộng, nhiều nhà sản xuất hơn, nguồn cung nhiều hơn vì thế nhà sản xuất giảm giá cung cấp theo sự biến động của thị trường. Trên cơ sở giá nhập khẩu giảm công ty đã công bố giảm giá bán ra. Mỗi lần giảm giá, công ty đều có quyết định và thông báo công khai với các khách hàng.

Vì vậy, nhìn tổng quan Công ty đã nhập khẩu ủy thác và làm dịch vụ nhập khẩu cho bên thứ 3 chiếm tỉ trọng xấp xỉ 94%; nhập kinh doanh, cung cấp trực tiếp cho các cơ sở y tế chỉ chiếm 6%. Giá bán tại từng thời điểm có khác nhau, nhưng đều theo hướng giảm giá dần theo thời gian, đồng thời giá bán tại từng thời điểm là thống nhất trên toàn quốc và công khai công bố với Bộ Y tế.

Công ty mong rằng sự nỗ lực của mình đóng góp được một phần cho chương trình phòng chống Covid của chính phủ và phục vụ cho cộng đồng.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,