AMV TIN TỨC
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM THỨ 17,NHIỆM KỲ IV VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III CỦA AMV GROUP
Nhiệm kỳ III của AMV Group đã chính thức khép lại sau 03 năm tăng trưởng liên tục với hai con số và phát triển bền vững với doanh thu hợp nhất cán đích 700 tỷ và hoàn thành 95% kế hoạch đề ra

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM THỨ 17, NHIỆM KỲ IV VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III CỦA AMV GROUP 


Nhiệm kỳ III của AMV Group đã chính thức khép lại sau 03 năm tăng trưởng liên tục với hai con số và phát triển bền vững với doanh thu hợp nhất cán đích 700 tỷ và hoàn thành 95% kế hoạch đề ra. Các ngành hàng có đóng góp cho hệ thống bao gồm VAC (hoàn thành 112.5% đóng góp tỷ trọng 38%) DIA (101.8%/26%) PHA (30.7%/03%) FSU (21.7%/01%) MES (105%/29%) EXP (128.6%) NPP (86.1%) NGO (90.5%). Tỷ trọng doanh thu giữa các miền Bắc/Trung/Nam (61%13%/26%). 
Bước sang năm thứ 17, năm đầu tiên của nhiệm kỳ IV Tập đoàn đưa ra một số kế hoạch hành động như sau:
I- Bổ sung và sửa đổi một số nội dung trong Bộ định chế:
1- QUY CHẾ LUÂN CHUYỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PL1 
2- QUY CHẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
3- QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG, TÀI CHÍNH CÓ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ PHỤ LỤC
4- LẬP QUỸ AN SINH AMV
5- QUY CHẾ BÁN CỔ PHẦN VÀ THƯỞNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH KHÔNG THAY ĐỔI. DỰ KIẾN SẼ BỔ SUNG PHỤ LỤC 1 QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TRẢ CỔ TỨC VÀ TRẢ THƯỞNG
6- QUY CHẾ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI SẢN, BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG THAY ĐỔI 

 

II- Tập trung vào công tác con người trong đó có tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, phân cấp, phân nhóm nguồn nhân lực: 


1- Phân nhóm nguồn nhân lực theo COA, APS, ARS, AOS và APT trong đó
- COA: Nhân lực lõi chiếm khoảng 10%
- APS: Nhân lực chuyên nghiệp chiếm khoảng 7%
- ARS: Nhân lực thường xuyên chiếm khoảng 45%
- AA*: Cố vấn chuyên môn chiếm khoảng 1%
- AOS: Nhân lực mở rộng chiếm khoảng 25%
- APT: Cộng tác viên chiếm khoảng 12%
2- Định chuẩn nguồn nhân lực từ 3* trở xuống theo 5S
3- Áp dụng luân chuyển giữa các lãnh thổ trong cùng ngành hàng và giữa các ngành hàng. Dự kiến mỗi nhiệm kỳ luân chuyển 20% nguồn nhân lực ARS.


tong ket 1-17

 

4- Tuyển dụng nhiều nhân lực cho các kênh FSU, MES, LOG 


III- Phân nhóm và phân khúc sản phẩm: 


1- ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THÊM SẢN PHẨM ĐỂ BÁN THEO CÁC PHÂN KHÚC KHÁC NHAU (NHÓM 1-5, HO-BO)
2- CHIA SẢN PHẨM THÀNH 03 NHÓM CHÍNH 
a)- Sản phẩm độc quyền và thống lĩnh thị trường 
b)- Sản phẩm độc đáo 
c)- Sản phẩm thường quy, OTC 


IV- Đầu tư mở rộng và phát triển kênh phân phối: 


1- TĂNG CƯỜNG KÊNH BÁN LẺ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐẾN TUYẾN III (XÃ, PHƯỜNG, KÊNH HCO, NHÀ THUỐC) 
2- THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (INTERNET, CS, CRM), 
3- DỊCH VỤ Y TẾ TẠI GIA ĐÌNH VÀ END USER ĐỂ TĂNG ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG VÀ TĂNG MẬT ĐỘ BAO PHỦ THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN CỦA MES.
4- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG


V- Phát triển các lãnh thổ còn nhiều tiềm năng và chưa khai thác hết sau khi đã chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa và đăng ký thêm được nhiều sản phẩm, dịch vụ: 


1- PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ NÂNG DOANH THU KHU VỰC MIỀN ĐÔNG, MIỀN TÂY, INTERNATIONAL BUSINESS
2- BÁN HÀNG VÀO KEY ACCOUNT (KAC), ACCOUNT MANAGEMENT (ACM) CỦA ĐỐI THỦ KHI AMV ĐÃ CÓ THƯƠNG HIỆU VÀ ĐÃ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP CÁC HO.
3-TẠO BƯỚC NHẤY ALPHA KHI ĐÃ ĐẦU TƯ VÀO BO


VI- Kế hoạch hành động năm tứ 17 mới mục tiêu tăng trưởng khoàng 20% cần có một số mục tiêu chính để đảm bảo hoàn thành kế hoạch như sau:


A- Bộ máy gián tiếp 


1- ADMIN: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CON NGƯỜI. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÀI SẢN VÀ GIÁM SÁT CÔNG VIỆC 
2- HR: ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TUYỂN DỤNG ĐỦ ĐỊNH BIÊN. LÀM TỐT CÔNG CỤ HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐỂ ĐỘNG VIÊN KỊP THỜI NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THÀNH TÍCH CAO. 
3- LOG: LÀM MỚI LẠI BỘ PHẬN LOGISTIC CHO PHÙ HỢP VỚI GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI
4- QM: CÁC THÀNH VIÊN TIẾP TỤC THAM GIA SÂU VÀ SÁT VÀO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN CAO NHẤT CỦA SẢN PHẨM.
5- CRM-CS: TĂNG CƯỜNG THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THÔNG QUA TỔNG ĐÀI 1900, EMAIL VÀ TIN NHẮN SMS ĐẶC BIỆT VỚI KÊNH HÀNG MES VÀ FSU

 

tong ket 2-17

 

6- SA: HỖ TRỢ SALE TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CĂN CỨ VÀO PHẦN MỀM BÁN HÀNG
7-TD: HỖ TRỢ SALE TRONG CÔNG TÁC SURVEY GIÁ SẢN PHẨM THÔNG QUA CÁC KẾT QUẢ THẦU ĐÃ PUBLIC. ĐẢM BẢO TỶ LỆ TRÚNG THẦU CAO NHẤT.
8-ACC: CHUẨN BỊ TÔT NHẤT CHO CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN THUẾ CỦA CÁC CÔNG TY. 
9- FN: KIỂM SOÁT CHI PHÍ, TƯ VẤN CHO CÁC NGƯỜI QUẢN LÝ ĐƯỢC KÝ GIAO NHẬN CÁCH SỬ DỤNG CHI PHÍ HỢP LÝ, TRÁNH LÃNG PHÍ. GIẢM TỐI ĐA CÔNG NỢ QUÁ HẠN.
10- BAN CỐ VẤN: ĐỘI NGŨ CỐ VẤN NGÀY CÀNG ĐÔNG ĐẢO VÀ CÓ ĐÓNG GÓP NHIỀU LÊN CHO HỆ THỐNG. TRONG THỜI GIAN TỚI AMV TIẾP TỤC MỜI THÊM CÁC CỐ VẤN VÀ CHUYÊN GIA LÀM VIỆC BÁN THỜI GIAN VÀ CẢ FULL TIME. 


B- Bộ máy kinh doanh:


1- SẢN XUẤT: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ BÌNH ỔN GIÁ 
2- IB: ĐĂNG KÝ THÊM CÁC SẢN PHẨM FSU, RAPID TEST VÀ MỞ RỘNG LÃNH THỔ SANG MỘT SỐ NƯỚC NHƯ MYANMAR, PHILIPPINE, INDIA 
3- MARKETING: PHÁT TRIỂN THÊM SẢN PHẨM MỚI. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO SALE (KẾT NỐI TỐT HƠN NỮA VỚI SALE TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SẢN PHẨM)
4- SALE: PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH 2 CHỈ TIÊU CHÍNH LÀ ĐỦ ĐỊNH BIÊN VÀ ĐẠT DOANH THU KẾ HOẠCH. TĂNG CƯỜNG BÁN CHÉO, LÃNH THỔ MỞ, TẠO BƯỚC NHẨY ALPHA
5- NGO, SERVICE COMMISSION, ACM: XÂY DỰNG TỐT CƠ SỞ ĐỂ LÀM SERVICE COMMISSION KHI CÓ CƠ HỘI. TẠO THÊM SẢN PHẨM, KHÁCH HÀNG THUỘC NHÓM ACCOUNT MANAGEMENT 
6- DỰ ÁN ĐẦU TƯ MES: TIẾP TỤC ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH. CHUYỂN MỘT SỐ DỰ ÁN SANG GIAI ĐOẠN II TÍNH THEO DOANH THU. ĐƯA DỰ ÁN GENTICAL VÀ PHARMAKET VÀO HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC. 
7- DỰ ÁN BO: TIẾP TỤC ĐẦU TƯ THÊM 02 DỰ ÁN Ở MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM. TẠO THÊM DOANH THU TOTAL 3, PHÁT TRIỂN VÀ LUÂN CHUYỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

 

tong ket 3-17

 

8- DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHO HÀNG VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT: DỰ KIẾN MUA 1-2HA ĐỂ PHỤC VỤ CHO MỤC TIÊU NÀY VÀ HOÀN THÀNH TRONG NỬA ĐẦU CỦA NHIỆM KỲ IV 
9- ĐẦU TƯ THÊM CÁC CÔNG CỤ VÀ HỢP TÁC VỚI BÊN THỨ 3 TRONG CÔNG TÁC CẢNH BÁO DỰ PHÒNG VÀ RỦI RO.
10- NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG CỘNG CỦA CÁC NHÓM ĐẠT 500 NGƯỜI VÀ DOANH THU HỢP NHẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH PHẤN ĐẤU CÁN ĐÍCH 900 TỶ ĐỒNG 
Với các chương trình hỗ trợ của Tập đoàn và của các nhà cung cấp cùng với hành lang pháp lý thuận lợi, mỗi thành viên, bộ phận, đơn vị kinh doanh và khối phòng ban trong AMV Group quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

         CEO of AMV Group

Số lượt đọc:5713  - Cập nhật lần cuối: 14/04/2017 09:48:00
Các tin khác
Tin tức - sự kiện
DỰ ÁN AMVSẢN PHẨM - DỊCH VỤ
  
Địa chỉ: Số 47-51, Ngách 323/83, Ngõ 205, Đ.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6258 6666/ 6258 8881 - Fax: (04).6258 7777
Hotline: 0928 558 888 / Email: info@amv.vn / Web: amv.vn
Số lượt truy cập:   4005855
Thiết kế bởi: Active Group